Wie de aarde voedt, voedt de mensheid

Bert van Ruitenbeek Demeter
Bert van Ruitenbeek Demeter
Bert van Ruitenbeek, directeur Stichting Demeter

Gezond voedsel begint bij een levende bodem, plofkippen die na zes weken door hun poten zakken, plofsla uit aquaculturen die direct vacuüm moet worden verpakt omdat die anders gaat schimmelen het zal ons uiteindelijk niet voeden, omdat het  niet uitgaat van verbinding met onze belangrijkste hulpbron, de bodem.

Een vruchtbare bodem vol bodembeestjes is de belangrijkste voorwaarde voor een landbouw die toekomstbestendig is. Dat vraagt een lange termijn visie waarbij de bodem ook een heel belangrijke rol kan spelen in het oplossen van het klimaatprobleem door het binden van koolstof.

Dus pas op voor predikers die aangeven dat we alles met technologie kunnen oplossen. Technologie kan processen optimaliseren maar kan GEEN  voedsel produceren, dat kan alleen vanuit de biologie. Leven verwekt leven…

Daarom is het zo belangrijk dat biodynamische boeren vooral naar levensprocessen kijken en zoeken naar de juiste balans en het juiste ritme op hun bedrijf in plaats van planten en dieren op te jagen met kunstmest en overeind te houden met chemie.

Demeter is het keurmerk voor biodynamisch geteeld voedsel en gaat uit van het doorgeven van leven via een levende bodem, naar weerbare planten en dieren en voedsel voor de mens. Niet alleen vandaag en morgen, maar juist ook voor toekomstige generaties.

De boeren en tuinders uit deze special zijn daarom de echte helden van onze tijd. Hoeders en voeders van de bodem onder ons bestaan.

Meer weten?

www.stichtingdemeter.nl