Privacyverklaring Stichting Dag van de Aarde

In deze privacyverklaring van Stichting Dag van de Aarde omschrijven wij o.a. welke persoonsgegevens wij opvragen en gebruiken en voor welke doeleinden.

WELKE GEGEVENS GEBRUIKEN WE?

Wij gebruiken de volgende persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Website bezoekers:
IP adressen : voor het bijhouden van bezoekersstatistieken.

Wanneer u het contactformulier invult:

E-mailadres (verplicht) : om met u te kunnen corresponderen.

Naam : om u te kunnen aanpreken in de correspondentie.

 

Aanmelders abonnement/donateurschap:

Voornaam, Achternaam, Adres, Postcode, Woonplaats, Land (verplicht) : om onze krant en factuur te kunnen toesturen en voor onze administratie, om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen.

E-mailadres (verplicht) : om u een bevestiging te sturen van de aanmelding als abonnee/donateur, om u betalingsverzoeken toe te zenden en voor verdere correspondentie.

Overige gegevens die worden vastgelegd:

Betalings- en factuurgegevens, start- en einddatum abonnement :

voor onze abonnementenadministratie, om te voldoen aan de wettelijke administratieverplichtingen.

 

Gegevens die worden gegenereerd via de website:

Aanmelders abonnement/donateurschap : voor onze abonnementenadministratie.

 

Andere gegevens

Inhoud van eventuele (e-mail)correspondentie met u en andere personen, bijvoorbeeld via contactformulier en Facebook-account: om met u te corresponderen. 

 

AAN WIE GEVEN WIJ UW GEGEVENS DOOR?

Wij gebruiken uw gegevens alleen voor onszelf, maar in de volgende gevallen kan het nodig zijn om uw gegevens door te geven aan anderen:

Leveranciers (waaronder “bewerkers”). Wij maken gebruik van leveranciers, waaronder websitebeheerders en hosting bedrijven voor het hosten van onze website. De hosting provider host uw gegevens in Nederland. De websitebeheerder heeft slechts incidenteel toegang tot uw gegevens als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van het beheer.

Accountant/boekhouder/abonneeservice/verzender. De betalingsgegevens moeten wij doorgeven aan onze accountant of boekhouder. Alle gegevens inzake abonnementen/donateurschap worden verwerkt door onze abonneeservice en de adresgegevens gaan naar de verzender t.b.v. de verzending van de krant.

Juridisch adviseurs. Bij een juridisch geschil met u kunnen wij genoodzaakt zijn uw gegevens door te geven aan een juridisch adviseur en deze in een juridische procedure te gebruiken. Daarbij zullen wij alleen de gegevens doorgeven die noodzakelijk zijn in verband met de juridische procedure.

Overheidsinstanties. Als wij daar wettelijk toe verplicht zijn moeten wij uw gegevens doorgeven aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld aan de Belastingdienst.

GEVEN JULLIE MIJN GEGEVENS DOOR NAAR BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE?

Nee, uw gegevens worden alleen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) opgeslagen, namelijk in Nederland.

 

HOELANG WORDEN MIJN GEGEVENS BEWAARD?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer u zich uitschrijft voor onze e-mails, zullen de relevante gegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd.

De gegevens in onze administratie bewaren wij tenminste zeven (7) jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze gegevens worden binnen één (1) jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd.

De gegevens betreffende het contactformulier worden na …………… verwijderd.

De gegevens van socialle media worden na …………… verwijderd.

De bovenstaande termijnen gelden, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

 

PLAATSEN JULLIE COOKIES?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Hiermee willen we u als bezoeker een optimale ervaring bieden én leren hoe we onze informatie beter kunnen laten aansluiten op uw behoeften. Met behulp van cookies verzamelen we informatie over het gebruik van onze website. We gebruiken deze informatie (waarbij geen naam- en adresgegevens worden opgeslagen) alleen voor analyse.

 

WAT ZIJN MIJN RECHTEN?

U heeft op grond van de wet het recht ons te vragen uw gegevens in te zien, onjuiste gegevens te laten corrigeren, in bepaalde gevallen deze te laten verwijderen, afschermen en daartegen bezwaar te maken.

 

Als u uw gegevens wilt verwijderen, verzoeken wij u ons dat te laten weten (zie hieronder bij “Wat als u vragen of klachten heeft?”), het kan zijn dat u dan niet langer gebruik kunt maken van uw account.

 

Wij zullen u tijdig laten weten of wij aan uw verzoek voldoen. In sommige gevallen kunnen we een bepaald verzoek weigeren.

 

WAT ALS U VRAGEN OF KLACHTEN HEEFT?

Als u vragen of klachten heeft of een verzoek wilt indienen neem dan contact met ons op via info@fbw-woerden.nl

 

KAN DEZE PRIVACYVERKLARING VERANDEREN?

Ja. Deze privacyverklaring is van 1 mei 2018. We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen wij u daar van op de hoogte brengen. Als het gaat om een nieuw doel voor dezelfde gegevens zullen wij u de mogelijkheid geven daar bezwaar tegen te maken.