Op Warmonderhof gaan wonen, werken en leren hand in hand

warmonderhof DEMETER MAGAZINE

Biologisch-dynamisch tuinder,
veehouder, fruitteler of akkerbouwer worden

Op Warmonderhof gaan wonen, werken en leren hand in hand

warmonderhof DEMETER MAGAZINE

Op Groenhorst Warmonderhof Dronten kun je biologisch-dynamisch tuinder, veehouder, fruitteler of akkerbouwer worden. Het is een mbo in voltijd en in deeltijd. ’s Morgens zitten de studenten in de klas, ’s middags werken ze op onze Hofboerderijen. Ze wonen op het erf. Warmonderhof is een opleiding boordevol praktijkervaring, voor jongeren die houden van leren door te doen, van buiten werken met planten en dieren; jongeren die zorg en aandacht hebben voor de wereld om zich heen.

Dit landbouw-mbo staat letterlijk op drie boerderijen, midden in Flevoland. Elke middag werken onze studenten in de kas, op de akker, in de boomgaard of in de stallen. Werken op het land, mét het land en met de dieren, geeft een bepaalde verantwoordelijkheid. En door op onze boerderijschool te wonen, leef je mee met het ritme van de seizoenen, de planten en het vee. Je ontdekt dat ook jij deel uitmaakt van dat ritme.

De opleiding

Studenten komen uit binnen- en buitenland. Zonder uitzondering zeggen ze dat Warmonderhof een indruk achterlaat voor de rest van hun leven. Naast de praktijkstages op de boerderijen rond de school, zijn er tijdens de opleiding veel excursies en is er ruimte voor een halfjaar (buitenland)stage.
Onze afgestudeerden gaan aan het werk als ondernemer of medewerker op biologische of biologisch-dynamische boerderijen, zorgboerderijen of stadslandbouwprojecten, in natuurvoedingswinkels, groothandels of product-verwerkende bedrijven.

Biologisch-dynamisch

Biologisch-dynamische landbouw is landbouw met speciale aandacht voor gezonde grond en gezond voedsel, als basis voor vitale gewassen en dieren. De kringloopgedachte staat centraal. Lessen groententeelt en melkveehouderij gaan hand in hand met waarnemen, bodemkunde, trekker rijden, voedingsleer, kunst en ondernemerschap.

Maandelijkse meeloopdagen

Warmonderhof organiseert vanaf januari maandelijks een informatiedag. Geïnteresseerden voor de voltijd- of de deeltijdopleiding kunnen zich daarvoor aanmelden via de website van Warmonderhof
www.warmonderhof.nl.