Nederlandse stichting SPOTS zet zich in voor de cheetah

Nederlandse stichting SPOTS zet zich vanuit Nederland in voor de cheetah

Stichting SPOTS zet zich in voor het behoud van de wilde katachtigen. Voorlichting is een belangrijke pijler van deze stichting. Daarnaast ondersteunt SPOTS organisaties die zich inzetten voor de in het wild levende katachtigen financieel, vooral projecten die zich inzetten voor cheetah, leeuw en luipaard. Dit zijn de focusdieren van SPOTS.

SPOTS streeft naar een wereld waarin wildleven niet alleen getolereerd wordt in natuurparken, maar ook daarbuiten. Dat is zeker in geval van de cheetah essentieel. Dit dier leeft vooral buiten beschermd gebied zoals Nationale Parken, met name op het land van boeren. Dat betekent dat als je iets voor dit dier wil betekenen, je actief moet samenwerken met de boeren. Immers, zij ondervinden de ‘hinder’ van wildleven, bijvoorbeeld omdat roofdieren hun vee opeten en daarmee hun inkomsten.

SPOTS steunt in het bijzonder cheetah-projecten in Namibië. In dit land leven wereldwijd namelijk de meeste cheetah’s. Binnen een van de door SPOTS ondersteunde projecten worden Kangals gefokt, een herdershond. Deze honden worden geplaatst bij boeren – die ook opgeleid moeten worden om met de honden te werken – met cheetah’s op hun land. Kangals staan er om bekend zich extreem te hechten aan hun ‘kudde’, in dit geval geiten. Vanaf de leeftijd van zeven weken leven deze honden tussen het vee en krijgen zo een binding met hun nieuwe “roedel”. Eenmaal geplaatst bij de boer, gaan zij met de geiten op stap. Zij beschermen deze dieren tegen indringers zoals cheetah’s. Kangals zijn geen agressieve dieren, zij zullen bij gevaar in eerste instantie blaffen. Dat is al voldoende om cheetah’s af te schrikken. Deze aanpak is zeer succesvol gebleken en veel boeren willen zo’n hond. Vee én cheetah’s blijven gespaard. Meer informatie over SPOTS en de mogelijkheden hen te steunen, www.stichtingspots.nl