Landbouwhuisdieren zijn er voor een gezonde bodem

Landbouwhuisdieren zijn er voor een gezonde bodem

Onze koeien op de Zonnehoeve hebben vijf keer zoveel ruimte als koeien in een normale ligboxstal. Mest dient als voedsel voor bodemleven en wij hebben dan ook alleen maar strorijke mest. Landbouwhuisdieren zijn er in eerste instantie voor de bodem en zo zijn ook koeien er niet alleen voor melk en vlees. Dat is mijn basis-denken in de veeteelt. Als er wereldwijd op die manier naar de Aarde gekeken zou worden, zouden we zien wat de Aarde nodig heeft om beter te worden.

Door: Piet van IJzendoorn, oprichter biodynamisch bedrijf de Zonnehoeve en voorzitter van de Vereniging van Biologisch Dynamische Landbouw en Voeding. | foto: Annelijn Steenbruggen

Ik zie landbouw als een systeem van ”geven”. Wanneer je zorgt dat de landbouw de bodem voldoende geeft en je met het bodemleven en de planten samenwerkt, komt het voedsel vanzelf. Een cultuur van “nemen” waarbij je zoveel mogelijk van het land wilt halen, is vragen om problemen. Een omkering van de gangbare bedrijfscultuur is waar we heen moeten.

Koeien voor de mest betekent dat ze bij ons geen krachtvoer krijgen. Koeien zijn herkauwers die producten kunnen eten die wij niet kunnen verteren. Met die producten en stro produceren ze heel goede mest, voor op het land. Stro is weer een product van de tarwe. We krijgen dus melk en graan cadeau voor ons brood en zuivel. Deze manier van denken is leidend in onze bedrijfscultuur.

Koeien kunnen prima zonder krachtvoer gefokt worden. Krachtvoer bestaat uit brokken van granen, soja en andere ingrediënten, die vanuit de hele wereld worden aangevoerd. De aankoop van krachtvoer is in ons huidige economische systeem per kilogram goedkoper dan het eigen gras telen. Nederlandse boeren importeren ongeveer acht keer de oppervlakte van Nederland aan planten vanuit de hele wereld. Hier komen we om in de mest en elders zijn er tekorten. Wij verkopen de melk aan China en het vlees gaat over de hele wereld. Dat is geen houdbaar systeem voor de toekomst. Daarom geen krachtvoer voor onze koeien, ze doen het goed, ook al hebben ze een lagere melkopbrengst.

Landbouw is niets meer of minder dan ‘de zon schijnt en kan via de planten werken op de Aarde’. Het is bizar dat wij de Aarde zo misbruiken dat ze alleen maar slechter wordt. In principe zou ze alleen maar rijker moeten worden, want de zon schijnt en kan organisch materiaal produceren. Bladplanten groeien van de zon en wanneer wij daarop inspelen, wordt de Aarde rijker. We komen dan in een positieve spiraal en kunnen iets paradijselijks creëren. Maar het tegenovergestelde vindt plaats: wij eroderen de Aarde, tot ze kaal en onbruikbaar is en woestijn wordt. En toch moet die Aarde voedsel genereren…. een onzinnige gedachte. Als we deze landbouw nog 100 jaar volhouden… dat is niet haalbaar. Met biodynamisch boerderij de Zonnehoeve willen we laten zien dat het ook anders kan en daarmee hopelijk anderen inspireren.