EkoPlaza


Krant van de Aarde
klik hier

Mondiale ontwikkeling

De huidige globalisering met de toenemende wereldhandel geeft vele goede impulsen en betekent ook nieuwe kansen. Echter, sommige volkeren of bevolkingsgroepen kunnen het door deze onvermijdelijke internationale ontwikkeling moeilijk krijgen. Zo wordt de locale bevolking soms verjaagd vanwege een stuwdam, een nieuwe landbouw- of industrie activiteit. Ook moeten soms locale economische ontwikkelingen wijken doordat een produkt van buiten ineens goedkoper is. (Kijk op deze site ook bij "Wijs Winkelen" voor ondernemingen en produkten die inspelen op een eerlijke handel). 

Steun daarom één van de organisaties die zich richten op het ondersteunen van een evenwichtige mondiale ontwikkeling of één van de organisaties die zich richten op het helpen van mensen in de derde wereld die in een moeilijke positie verkeren.

  De Mapuche Stichting Nederland FOLIL De kledingproducent Benetton kocht "slim" gebruik makend van de crisis in Argentinie voor een appel en een ei een stuk land ter groote van Nederland en Belgie samen. De locale Indiaanse bevolking die daar al sinds eeuwen woont is nu met geweld verjaagd en hekken zijn geplaatst om de Benetton schapen te kunnen laten grazen......In Chili waar eveneens veel Mapuches wonen hebben zij het ook erg moeilijk. De Mapuche stichting zet zich in voor de rechten van deze inheemse bevolkingsgroep. Landverlies van de Mapuches: (Jaartal: Hectare grond) 1540: 31.000.000, 1641: 10.000.000, 1881: 526.000, 1979: 350.000, 1994: 300.000 lees meer

 Stichting Internationale Kinderhulp helpt kinderen aan een huis indien zij hun ouders en huis hebben verloren. In elk huis van de stichting wonen 10 tot 12 kinderen, verzorgd en opgevoed door zgn. ''huisouders'' uit de eigen cultuur, daarbij geholpen door vrijwilligers uit de omgeving van het kinderdorp. Scholing is van levensbelang, omdat alleen het leren van een vak de cirkel van armoede kan doorbreken en ervoor zorgt dat de kinderen later op eigen benen kunnen staan. In of bij het kinderdorp is dan ook altijd een school.

                                            Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP). Papua Barat, een exotisch land: Regenwouden, blauwe luchten, zon en inheemse volkeren. Een beeld dat niet helemaal meer klopt. De inheemse volkeren moeten zich staande houden temidden van andere volken, religies en culturen. Uit alle elementen kan een duurzame samenleving ontstaan, maar dan hebben de Papua's een steuntje in de rug nodig. Een structureel steuntje. De Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP) helpt hen daar bij.

Read to Grow verzamelt en  brengt licht gebruikte boeken in de Engelse en Franse taal naar scholen, weeshuizen, jeugdgevangenissen en andere instellingen in samenwerking naar ontwikkelingslanden. Door dit duurzame hergebruik van schoolboeken heeft de stichting al een stuk bos van 1500 m2 gered en inmiddels ruim 100.000 boeken verstuurd naar meer dan 20 ontwikkelingslanden. Duurzaamheid en mondiale ontwikkeling gaan dus hand in hand.  

International Child Support ICS verleent hulp in ontwikkelingslanden, en begeleidt kinderen en hun ouders naar een zelfstandige toekomst. Vertrekpunt is het kind op school, waarbij het kind ambassadeur is voor zijn directe leefomgeving.

Overige Organisaties

 • Agrinas
 • Belira
 • Hoop voor Albanië
 • Unicef Nederland
 • A Basic Child Development
 • de Actie Calcutta
 • Stichting Vrienden van ADESA)
 • Ahalla
 • Akar
 • Aktie Benin
 • Amigos de Canica
 • AMREF Flying Doctors
 • Angels
 • Aprisco
 • Artsen zonder grenzen
 • Association for Small African Projects (A.S.A.P.)
 • Baby Hope (Stichting)
 • Basisgezondheidszorg Casamance (SBC)
 • Biblionef
 • Blackboard Foundation
 • Bolivariaanse Identiteit
 • Bouwen
 • BoysHome
 • Calcutta Rescue
 • Cambodia Holland Partnership
 • Cambodja Childrenfund Overijssel (Stichting)
 • Child Care Afrika
 • Childrens Homes Dharan
 • ChildsLife International
 • CHOE
 • Claudia & Friends
 • Compassion Nederland
 • Connect International
 • Dark and Light Blind Care
 • Derde Wereld Werkplaats
 • Diergeneeskunde In Ontwikkelingssamenwerking
 • Doe Iets Goeds
 • Dokters van de Wereld
 • Dorcas Hulp Nederland
 • Duurzaam Toerisme Namibie (Stichting)
 • Evenaar
 • FAdAmazon (Fundación de Adhesión con los Pueblos Amazónicos)
 • FairFood
 • Family Help Programme Holland
 • Sri Lanka(Stichting)
 • Flowgi
 • FORCE Foundation
 • Friends of African Farmers & Fishermen
 • Geef de kinderen van Mpongwe een toekomst
 • GIFT for AID (Stichting Global Initiative for Foreign Aid by Tourists)
 • Guacamaya
 • Habitat for Humanity
 • Hakuna Matata
 • Hand to Hand
 • Hannah's Child Foundation
 • Heifer Nederland
 • Het Honger Project
 • Hivos
 • HUG (Help Uganda Stichting)
 • Hulp Oost-Europa 
 • ICU
 • Interplast Holland (Stichting)
 • Interserve
 • Jeevan Jyot Nederland (Stichting)
 • Joop naar Albanie
 • Kalinga
 • Kalipha (Stichting)
 • Kerkinactie
 • KIDO Stichting Kinderhulp in Oekraine
 • Kinderen in Satu-Mare (Stichting)
 • Kinderhulp Bodhgaya (Stichting)
 • Kom Over En Help, Stichting
 • Kondanani Nederland (Stichting)
 • Kune Zuva
 • Le Pont (Stichting)
 • Leprastichting
 • LEPRAzending
 • Steungroep AVD Togo
 • Streetwise Network
 • Strohalm Stichting
 • Suriprofs (Stichting)
 • Tender Love & Care
 • Terre des Hommes
 • The Bread Basket (Stichting)
 • Udavum Karangal
 • Ujima Foundation
 • Vajra
 • Van der Leij - Habitat Foundation
 • Vastenaktie
 • Vereniging Perú-Nederland
 • Vereniging Sarvodaya Twente
 • VI@frica (Stichting)
 • Vraag en Aanbod Internationaal
 • Vrienden van Donk Haen
 • VSO Nederland
 • Wereldkinderen
 • Werkgroep Urgenta
 • WOL voor Onderwijs in Burkina Faso
 • Woord en Daad
 • World Partners
 • World Population Foundation
 • World Servants
 • World Vision Nederland
 • Yojana Projekthulp

terug